Uitnodiging ALV

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Woensdag 22 maart 2017

Sporthal de Lijster adres: Lijstersingel 20  2902 JB Capelle aan den IJssel

  Inloop vanaf 19:00 uur, start vergadering 19:30 uur

 

 

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht.

 

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij de voorzitter. Graag uiterlijk 3 dagen voor de ALV aanmelden, zodat er tijdens de vergadering gekozen kan worden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur.

 

Wij rekenen op u.

 

 

Henry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehele bestuur van ACZ.

 

 

 

 

Agenda punten:

 

 

  • Opening van de vergadering
  • Vaststelling notulen ALV 2016
  • Financieel jaarverslag 2016
  • Begroting 2017
  • Vaststellen contributie 2017/2018
  • Vacatures: Leden Kascommissie, Verkiezing Secretaris, Verkiezing Voorzitter
  • Nieuw Zwembad
  • Rondvraag

 

 

Bij binnenkomst treft u een intekenlijst aan, graag even invullen. De koffie en thee staan voor u klaar.

 

 

 

 

Machtiging formulier ALV 22-03-2017

 

 

Naam:__________________________________________________________________

Adres:_______________________________________________Postcode____________

Woonplaats:______________________________________________________________

Afdeling__________________________________Datum:__________________________

 

Geeft hierbij de machtiging aan:_______________________________________________

Om namens mij, zo nodig, een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van ACZ-Capelle 22-03-2017

 

 

Handtekening aanwezig lid:                                                       Gemachtigde:

 

 

 

________________                                                                 ________________

 

 

Uitnodiging ALV ACZ 22-03-2017