ALV is uitgesteld

Beste leden, 

 

 

Zoals eerder vermeld, zijn alle activiteiten van sportclubs opgeschort tot voorlopig 6 april 2020. Dit geldt natuurlijk ook voor onze vereniging.

 

Wij zijn dan ook genoodzaakt om de Algemene ledenvergadering, die gepland staat op 26 maart, voorlopig uit te stellen. Wij kunnen nu nog niet aangegeven wanneer deze vergadering wel gaat plaatsvinden.

 

Het huidige bestuur (inclusief de mensen die hebben aangegeven te stoppen) heeft besloten voorlopig aan te blijven om toch de lopende zaken zo goed mogelijk te behandelen.

 

Op korte termijn worden de facturen voor het eerste halfjaar van 2020 verstuurd.

Wij snappen dat dit vreemd is, aangezien er geen mogelijkheid is om te zwemmen. Aan de andere kant moeten wij ons wel houden aan de financiële afspraken die gemaakt zijn met de KNZB en anderen.

 

Wij hopen op jullie begrip en dat de contributie wordt betaald. Wanneer er weer de mogelijkheid is om te zwemmen, zullen wij gaan kijken of er een compensatie mogelijk is en zo ja, in welke vorm dit zou kunnen.

 

 

Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur ACZ 

 

Henry van Hulst

Voorzitter

 

Opschorten zwemactiviteiten

Beste Leden, 

 

 

Vanwege de vandaag bekend gemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM in verband met het coronavirus, heeft de KNZB besloten om alle competities tot en met 31 maart 2020 stop te zetten.

 

Tevens adviseert de KNZB alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart 2020. Dit geldt ook voor de zwemtrainingen.

 

Het bestuur van ACZ heeft dan ook besloten om dit advies over te nemen en voorlopig alle zwemactiviteiten (de trainingen en ook de clubkampioenschappen) voor de gehele vereniging op te schorten tot en met 31 maart 2020.

 

Of dit ook nog gevolgen heeft voor de Algemene ledenvergadering van 26 maart 2020, zullen wij jullie later over informeren.

 

Wij hopen op jullie begrip voor deze drastische maatregel.

 

 

Als er nog vragen zijn kunnen jullie deze sturen naar voorzitter@acz-capelle.nl

 

 

Wij gaan er vanuit, jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur ACZ 

 

Henry van Hulst

Voorzitter

 

 

 

Informatiebrief leden

Beste Leden, 

 

Op 10 januari 2020 is er een presentatie gegeven over de toekomst van ACZ en een eventuele samenwerking met De Lansingh. 

Er is die avond een oproep gedaan aan de aanwezige leden om een werkgroep op te starten om te kijken of er binnen ACZ bezwaren zouden zijn tegen zo’n vergaande samenwerking. 

 

Vanuit alle afdelingen hebben leden zich aangemeld voor deze werkgroep en ze zijn zeer  enthousiast aan de slag gegaan met deze vraag. Nu is er intussen bij De Lansingh ook meer duidelijkheid gekomen en zal er op dit moment geen vergaande samenwerking gaan komen tussen ACZ en De Lansigh. 

 

De kans bestaat wel dat er vanuit De Lansingh meerdere leden de overstap gaan maken naar ACZ en dat zij zich ook gaan inzetten voor onze zwemvereniging in welke vorm dan ook. Dit zou een mooie positieve bijdrage zijn voor onze vereniging. 

 

Met deze verandering is de vraag voor de werkgroep niet meer actueel en zullen zij dan ook hun onderzoek stoppen. De werkgroep blijft nauw betrokken bij de eventuele overstap van de leden van De Lansingh 

 

Tijdens de algemene leden vergadering zal er weer meer duidelijk worden. 

 

Wij gaan er vanuit, jullie voldoende te hebben geïnformeerd 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur en werkgroep(samenwerking) van ACZ 

 

ALV 26 maart 2020.

 

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Donderdag 26 maart 2020

Sporthal de Lijster adres: Lijstersingel 20  2902 JB Capelle aan den IJssel

Inloop vanaf 19:00 uur, start vergadering 19:30 uur

                                                                       

 

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht.

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij de voorzitter. Graag uiterlijk 10 dagen voor de ALV aanmelden, zodat er tijdens de vergadering gekozen kanworden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur.

Wij rekenen op u.

Henry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehele bestuur van ACZ.

 

 

Uitnodiging Clubkampioenschappen ACZ 2020

Op vrijdagavond 20 maart 2020 is het weer tijd voor de ACZ clubkampioenschappen! Dit is een wedstrijd waaraan alle leden van ACZ kunnen deelnemen. Dus pak je kans en doe mee!

Om clubkampioen of groepswinnaar te worden, moet je meedoen aan de vier individuele wedstrijdzwemslagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag). Het is ook mogelijk om alleen je favoriete slag te zwemmen. Er zijn twee extra activiteiten tussen de wedstrijden door: het ouder/kind zwemmen en en, voor het eerst dit jaar,  een massastart. Bij het ouder/kind zwemmen kunnen de zwemmers het samen met een ouder opnemen tegen andere koppels. In de massastart zwemmen deelnemers van dezelfde leeftijdscategorie tegelijk tegen elkaar in een lange afstandswedstrijd. De massastart wordt als laatste gezwommen.

Inschrijfgeld   :  € 6,00
Inzwemmen       : 18:15 uur
Start wedstrijd : 18:45 uur
Einde           : ca 22:00 uur
Plaats          : Zwembad “De Blinkert”

Wil je meedoen? Vul dan onderstaand strookje in en lever het, samen met het inschrijfgeld (alleen gepast), in bij:

een van de trainers of maak het over via rekening NL67 INGB 0757 7969 58 t.n.v. B. Spaans. Vergeet bij de overschrijving niet de naam van de zwemster of zwemmer te vermelden.

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 11 maart 2020. Je bent pas ingeschreven als je hebt betaald.

We hopen er weer een gezellige en sportieve avond van te maken!

Kim Schallenberg en Bart Spaans

Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 2020

Naam: ___________________________________

Email: ____________________________________

[  ] Meisje /  [  ] Jongen

Geboortedatum: ___________________________  *

Afdeling(en): ______________________________


Ik doe mee met de volgende zwemslagen **:

[  ] Vlinderslag (50 of 25 meter ***)
[  ] Schoolslag (50 meter)
[  ] Rugslag (50 meter)
[  ] Vrije slag / borstcrawl (50 meter)

[  ] Ouder/kind zwemmen (vrije slag, 25 m. ouder en 25 m. kind)

            Naam ouder:  ___________________________

[  ] Massastart (100/200/300 meter****)

*    Noodzakelijk vanwege de bepaling van de leeftijdscategorie
**  Graag aankruisen wat van toepassing is.
*** Geboren in 2008 of later zwemt 25 meter. De rest zwemt 50 meter.
**** Geboren in 2008 of later zwemt 100 meter, geboren in 2004 t/m 2007 zwemt 200 meter en 2003 en eerder zwemt 300 meter.

Samenwerking met “de Lansingh”

Beste leden van ACZ,

Via deze brief/email wil ik jullie graag informeren over een ontwikkeling die wij als bestuur op dit moment aan het bekijken zijn.

Zoals jullie weten wordt er nu gebouwd aan het nieuwe zwembad in Capelle aan den IJssel. Vanuit de gemeente is er al vanaf het begin een verplichting bij ACZ neergelegd dat wij moeten groeien en/of meerdere zwemactiviteiten moeten gaan aanbieden. De gemeente wil het zwembad zoveel mogelijk benutten.

Dat er in Capelle een nieuw zwembad wordt gebouwd is in de omliggende gemeentes natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Wij zijn door zwemvereniging De Lansingh (Krimpen aan den IJssel) gevraagd of wij openstaan voor een intensieve samenwerking (voor alle afdelingen van ACZ) of zelfs het samengaan van de verenigingen.

Binnen het bestuur van ACZ hebben wij dit verzoek besproken en hebben positief geantwoord op het verzoek om de mogelijkheden te gaan onderzoeken. Echter, als bestuur beslissen wij dat natuurlijk niet, het is aan de leden van ACZ. Wij zijn al wel, als eerste stap, aan het kijken of er überhaupt een mogelijkheid is tot samenwerking is, qua invulling van de uren zwemwater.

Zwemvereniging De Lansingh brengt vandaag, donderdag 12 December, tijdens een bijeenkomst hun toekomst in beeld n.a.v. de huidige situatie in het zwembad van Krimpen Daarbij is één van de mogelijkheden om te gaan samenwerken . Het ACZ bestuur doet dat door middel van deze brief.

Wij willen jullie graag verder informeren en vernemen wat jullie van deze ontwikkelingen vinden tijdens onze (speciaal ingelaste) ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie op Vrijdag 10 januari 2020. De locatie en tijd daarvan horen jullie op korte termijn. Het idee is dat dan ook een ACZ werkgroep “Nieuwe Zwembad” wordt geïnstalleerd. Die werkgroep maakt een plan van aanpak, met beslismomenten.

De beoogde tijdsplanning is:

  • Op 10 januari 2020 ACZ ledenvergadering / informatieavond en nieuwjaarsborrel;
  • Begin februari 2020 een buitengewone ledenvergadering over het plan van aanpak van de eventuele werkgroep;
  • Bij goedkeuring is het streven om die samenwerking te starten in het nieuwe seizoen, wat ongeveer samenvalt met het in gebruik nemen van het zwembad (September 2020).

Mocht je vragen of ideeën hebben hierover, dan verneem ik dat graag op voorzitter@acz-capelle.nl. Ik hoop jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Henry van Hulst

Voorzitter ACZ

Zwem4daagse 2019

WE GAAN ZWEMMEN VOOR CLINICLOWNS TIJDENS DE ZWEM4DAAGZE VAN ACZ

Zoals voorgaande  jaren, is er dit jaar  ook weer een zwem4daagse.

De zwem4daagse is  dit jaar weer in de herfstvakantie  (21- 10 t/m 24-10).

Het goede doel  is, de CliniClowns zij bezorgen kinderen die ernstig  zijn ziek of  een operatie moeten ondergaan, maar ook dementerende mensen in verzorgingshuizen  onbezorgde en vrolijke momenten om alles even te kunnen  vergeten.     

Ook dit jaar vindt de zwem4daagse plaats in zwembad de Blinkert  van 21-10 t/m 24-10  ’s avonds van 18.00 uur – 20.30 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt tot 18 jaar € 8,50 per persoon  vanaf 18 jaar  € 10,50 per persoon.

Wederom  wordt  ook dit jaar de zwem4daagse weer gesponsord door Optisport en Plus Van Driel Slotplein.

Optisport stelt ook deze  keer weer het badwater gratis ter beschikking  en Plus Van Driel aan het Slotplein  heeft voor iedereen weer een Plus verrassingszakje.

Dus kom allemaal naar de zwem4daagse het wordt weer een hele sportieve en gezellige happening.

Zwemmen in de Maas

Synchroon zwemvereniging ACZ is vanaf nu ook ervaringsdeskundige in het zwemmen in de de Maas.

 

Tijdens de wereldhavendagen draaide de Synchro afdeling

van ACZ een geweldige demonstratie af in het ijskoude water van de

Rotterdamse Maas. 16 Meiden in verschillende leeftijden gaven een beeld van de mogelijkheden om ook  in het Rotterdamse Maaswater een show van allure te geven.

 

Via 010sport, die waren benaderd door de KNZB, kwam de uitnodiging binnen om een demonstratie te geven

van onze sport. Als DE Synchroonzwemmers van de regio Rijnmond en drievoudig Nederlands kampioen zeiden wij hier natuurlijk

geen nee op. De voorbereiding was kort en koud en vond plaats in de

zevenhuizerplas. Hier werden de aangepaste dansjes geoefend en aangepast omdat een uitvoering zoals tijdens normale Synchroonzwem wedstrijd in het donkere en koude Maaswater niet uitgevoerd kan worden. De muziek kunnen de zwemsters in het buitenwater niet horen, omdat er geen onderwaterspeaker kon worden gebruikt. Ook is het zicht onder water nihil, terwijl goed zicht nodig is om de ingewikkelde figuren goed samen te kunnen uitvoeren. Maar zelfs een aangepaste uitvoering was voor de vele toeschouwers spectaculair

om te zien.

Dansen in het water is uniek,  waterballet in de Rotterdamse Maas is nog veel unieker.

Een heel speciale ervaring voor zowel de zwemsters als voor de begeleiding van de

synchroon afdeling van zwemvereniging ACZ. Een nieuwe mijlpaal in haar

jonge geschiedenis.

 

Het startschot van het nieuwe seizoen is hiermee gegeven. Wij maken ons op voor wederom een sportief jaar met weer vele uitdagingen.

Een grotere groep die recreatief onze sport beoefent, een eigen competitie heeft en zo het plezier in synchro zwemmen vergroot  Daarnaast een versterkte selectie

groep, omdat enkele zwemsters hebben besloten hun oude vereniging te verlaten en zich aan te sluiten bij ACZ. Een sportieve, gezellige en nog grotere synchroon afdeling

dus, waarmee we ook dit jaar weer voor een heerlijk sportjaar kiezen.

Op zoek naar het ultieme sport geluk in 2019-2020 en de opening van ons

nieuwe zwembad De Pelikaan in Capelle aan den IJssel, naar verwachting in de zomer van 2020.

 

Edwin Maertens