Meivakantie 2017 van 24 april t/m 7 mei.

De leerlingen kijken er weer naar uit: de meivakantie. Veel van onze zwemmers gaan dan lekker een aantal dagen/weken weg naar binnen- of buitenland.

Omdat er in deze periode zo weinig zwemmers zijn gaan de trainingen bij ACZ niet door. We zijn gesloten van  24 april tot  en met 7 mei 2017. Vanaf 8 mei zullen er weer trainingen worden gegeven.

 

 

Commissie “50 jaar ACZ” zoekt leden en/of ouders.

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Namens het bestuur vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 1 oktober 2018 bestaat ACZ 50 jaar. Zeker omdat rond deze datum ook het nieuwe zwembad wordt geopend willen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom zijn wij op zoek naar leden en/of ouders die mee willen denken in de op te richten Commissie “50 jaar ACZ”

Wij denken vooral aan afgevaardigden uit alle vijf de afdelingen, te weten:

Elementair

Recreatief 50+/mindervaliden

Synchroon

Wedstrijd

Wij denken dat er zeker mensen zijn binnen ACZ die ons hierbij graag willen ondersteunen c.q. helpen.

Jij/u kunt zich per direct aanmelden via de mail bij het secretariaat: secretaris@acz-capelle.nl

Aanmelden graag voor 1 mei 2017.

Wij zijn zeer benieuwd naar de aanmeldingen.

Namens het bestuur:

Eric van Meel penningmeester

Commissie “Uitbreiding activiteiten ACZ” zoekt betrokken leden en/of ouders.

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

 

Namens het bestuur vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Rond ongeveer 1 oktober 2018 opent het nieuwe zwembad van Capelle aan den IJssel haar deuren.

Wij zijn van plan te onderzoeken of er belangstelling bestaat voor het uitbreiden van onze activiteiten. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld waterpolo, duiken, reddend zwemmen en trim zwemmen.

 

Daarom zijn wij op zoek naar leden en/of ouders die mee willen denken in de op te richten Commissie “Uitbreiding activiteiten ACZ”.

Wij denken vooral aan afgevaardigden uit alle vijf de bestaande afdelingen, te weten:

Elementair

Recreatief 50+/mindervaliden

Synchroon

Wedstrijd

Wij denken zeker dat er mensen zijn die ons hierbij graag willen ondersteunen c.q. helpen.

 

Jij/u kunt zich per direct aanmelden via de mail bij het secretariaat: secretaris@acz-capelle.nl

Aanmelden graag voor 1 april 2017.

Wij zijn zeer benieuwd naar de aanmeldingen.

 

Namens het bestuur:

Henry van Hulst voorzitter

Uitnodiging ALV

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Woensdag 22 maart 2017

Sporthal de Lijster adres: Lijstersingel 20  2902 JB Capelle aan den IJssel

  Inloop vanaf 19:00 uur, start vergadering 19:30 uur

 

 

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht.

 

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij de voorzitter. Graag uiterlijk 3 dagen voor de ALV aanmelden, zodat er tijdens de vergadering gekozen kan worden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur.

 

Wij rekenen op u.

 

 

Henry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehele bestuur van ACZ.

 

 

 

 

Agenda punten:

 

 

  • Opening van de vergadering
  • Vaststelling notulen ALV 2016
  • Financieel jaarverslag 2016
  • Begroting 2017
  • Vaststellen contributie 2017/2018
  • Vacatures: Leden Kascommissie, Verkiezing Secretaris, Verkiezing Voorzitter
  • Nieuw Zwembad
  • Rondvraag

 

 

Bij binnenkomst treft u een intekenlijst aan, graag even invullen. De koffie en thee staan voor u klaar.

 

 

 

 

Machtiging formulier ALV 22-03-2017

 

 

Naam:__________________________________________________________________

Adres:_______________________________________________Postcode____________

Woonplaats:______________________________________________________________

Afdeling__________________________________Datum:__________________________

 

Geeft hierbij de machtiging aan:_______________________________________________

Om namens mij, zo nodig, een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van ACZ-Capelle 22-03-2017

 

 

Handtekening aanwezig lid:                                                       Gemachtigde:

 

 

 

________________                                                                 ________________

 

 

Uitnodiging ALV ACZ 22-03-2017

Nederlands Kampioenen ACZ gehuldigd op gemeentehuis!

Donderdag 9 februari vond de gemeentelijke huldiging plaats van de Nederlands Kampioenen Synchroonzwemmen 2016.

Onder belangstelling van ouders, familie en fans zette Wethouder van Sport en Welzijn de ACZ-meiden in het zonnetje: Kim, Floor en Mare Schallenberg, Laura en Dionne Sijben, Manolya Yapar, Maria Florenzini, Gioya en Magali Kappuw, Elif Teke en Eline Penning.

 

Resultaten & foto’s Clubkampioenschappen 2017

Gisteren zijn de Clubkampioenschappen 2017 geweest.

Het was een groot succes voor zwemmers. Er zijn veel persoonlijke records gezet en verbeterd.

Ook het ouder/jong zwemmen was weer leuk. Wat zijn sommige zwemmers hier fanatiek en gebrand op de winst. Ik weet niet wie fanatieker zijn de ouders of de kinderen.

Ik wil de nieuwe clubkampioenen (Iris, Bas Jaap en Bart) nogmaals feliciteren. Wat was het dit jaar spannend. Zowel bij de heren als bij de dames was het niet gelijk een uitgemaakte zaak.

De foto’s zijn te vinden op Foto’s clubkampioenschappen 2017.

Onderstaand de uitslagen:

uitslag clubkampioenschap
ouder_kind