Uitslagen Clubkampioenschappen 2019

Gisteren was het weer een feestje. Er is hard gezwommen door de verschillende afdelingen. De clubkampioen bij de heren was voorspelbaar, Bart, maar bij de dames hadden we meerdere kanshebbers. Uiteindelijk heeft Floor van de synchroon afdeling gewonnen.

Ook bij het ouder/kindzwemmen en het nieuwe onderdeel massastart was het spannend. Bij de massastart hadden we 3 leeftijdcategorieen. Hier hebben Demy, Floor en Bart gewonnen.

Daarnaast waren er nog allerlei andere bekers uitgereikt. Allemaal van harte gefeliciteerd. Hieronder staan de alle resultaten. Hier kan je zien welke tijden je hebt gezwommen en deze vergelijken met andere zwemmers.


Uitnodiging clubkampioenschappen 2019

Uitnodiging Clubkampioenschappen ACZ 2019

Op vrijdagavond 12 april 2019 is het weer tijd voor de ACZ clubkampioenschappen! Dit is een wedstrijd waaraan alle leden van ACZ kunnen deelnemen. Dus pak je kans en doe mee!

Om clubkampioen of groepswinnaar te worden, moet je meedoen aan 4 individuele wedstrijdzwemslagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag). Ook is het mogelijk om alleen je favoriete slag te zwemmen. Dit jaar zijn er twee activiteiten tussen de wedstrijden: het ouder/kind zwemmen en nieuw is een massastart. Bij het ouder-kind zwemmen kunnen de zwemmers het met een ouder opnemen tegen andere koppels. In de massastart zwemmen deelnemers van dezelfde leeftijdscategorie tegelijk tegen elkaar.

Inschrijfgeld       :  € 6,00

Inzwemmen       : 18:30 uur

Start wedstrijd    : 18:45 uur

Einde                  : ca 22:00 uur

Plaats                  : Zwembad “De Blinkert”

Wil je meedoen? Vul dan onderstaand strookje in en lever het, samen met het inschrijfgeld (alleen gepast), in bij:

De trainers of overmaken via rekening NL19ABNA0867816635 t.n.v. A.C. van der Stel

Vergeet bij de overschrijving niet de naam van de zwemster of zwemmer te vermelden.

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 5 april 2019. Hierna kunnen er helaas geen inschrijvingen meer aangenomen worden! Je bent pas ingeschreven als je hebt betaald.

We hopen er weer een gezellige en sportieve avond van te maken!

De Commissie Wedstrijdzwemmen

Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 2019

Naam: ___________________________________

Email: ____________________________________

[  ] Meisje /  [  ] Jongen

Geboortedatum: ___________________________  *

Afdeling(en): ______________________________

Ik doe mee met de volgende zwemslagen **:

[  ] Vlinderslag (50 of 25 meter ***)

[  ] Schoolslag (50 meter)

[  ] Rugslag (50 meter)

[  ] Vrije slag / borstcrawl (50 meter)

[  ] Massastart (100/200/300 meter****)

[  ] Ouder/kind zwemmen (vrije slag, 25 m. ouder en 25 m. kind)

            Naam ouder:  ___________________________

*       Noodzakelijk vanwege de bepaling van de leeftijdscategorie

**    Graag aankruisen wat van toepassing is.

***  Geboren in 2007 of later zwemt 25 meter. De rest zwemt 50 meter.

**** Geboren in 2007 of later zwemt 100 meter, geboren in 2003 t/m 2006 zwemt 200 meter en 2002 en eerder zwemt 300 meter.

De Neusknijper – Special Edition – maart 2019

DRINGENDE OPROEP OUDERS
Toekomst ACZ meerkamp- en diplomazwemmen onzeker

Via deze speciale editie van de Neusknijper doen wij een dringende oproep aan met name ouders van de aanloopdiploma’s én de B-competitie. We hebben vanuit deze groep M-, 11- en 10-officials nodig om M, 10 en 11. Zonder voldoende officials is de deelname van ACZ aan meerkampen en diplomasessies in de toekomst onzeker. Heb je geen  kennis van het synchroon zwemmen? Tijdens de cursussen leer je de basis. Meld je aan!

Drie weekenden per maand
Het ziet ernaar uit dat onze aanloop- en B-competitiezwemmers in de toekomst niet meer kunnen deelnemen aan meerkampen en diplomasessies.
Waarom?
Omdat we onvoldoende juryleden hebben die deze wedstrijden willen jureren.
Waarom?
De kinderen groeien door, waardoor de meeste officials nu ouders zijn uit het wedstrijdniveau. Een vereniging moet op basis van het aantal deelnemers een aantal officials aanmelden. Door het gebrek aan juryleden uit het aanloop-/B-competitieniveau moeten we steeds uit ons huidig offical-bestand putten. Naast het jureren tijdens de wedstrijden van hun eigen kinderen willen ze niet steeds weer opkomen op wedstrijden waar hun kinderen níet zwemmen. Ze gaan vaak al naar extra wedstrijden vanwege het official-gebrek bij de meerkampwedstrijden en het diplomazwemmen. Sommigen zijn hierdoor meestal drie weekenden in de maand aan het jureren.

Deze officals zijn vrijwilligers en hebben, net als andere ouders, ook andere activiteiten. Zij kiezen er dan ook voor zich niet altijd beschikbaar te stellen. Sommige juryleden willen ook wel eens als trainer/coach mee met hun groep of een weekend op een andere manier invullen.

Penibele situatie
Voor het aankomend diplomamoment in april meldden zich daarom veel van onze officials af. Het lijkt erop, dat de ACZ-aanlopers in de toekomst geen diploma kunnen zwemmen en zij noch de B-competitie aan de meerkamp kunnen deelnemen. Dit is een ongewenste situatie.
Ouders van aanloop- en B-competitieniveau zijn nodig als Official M, 11 en 10 om diplomamomenten en deelname aan al deze wedstrijden te waarborgen.

Keer het tij
Aanstaande dinsdag 12 maart begint de regionale Official-11 cursus. Je kunt je hiervoor nog opgeven. Met dit diploma mag je het basis- en het zeilbootdiploma beoordelen. Basiskennis van het synchroon zwemmen is niet nodig. Je leert alle basis tijdens de cursus. De cursus beslaat 2 theorieavonden en 2 praktijklessen:

Theorie 1 12 maart 2019 Groenhovenbad Gouda, 19.30 t.m. 21.30 uur
Theorie  2 19 maart 2019 Groenhovenbad Gouda, 19.30 t.m. 21.30 uur
Praktijk  1 16 maart 2019 Alphen aan den Rijn
Praktijk  2 23 maart 2019 Bodegraven
Examen theorie + praktijk 30 maart 2019 de Blinkert Capelle aan den IJssel, 8.00-10.00 uur

Heb je interesse? Meld je aan via Harry Blom (regio) via opleidingen_synchroonzwemmen@knzbwest.nl of stuur een mailtje naar aczsynchro@gmail.com.
Heb je wel belangstelling, maar ben je (een van) bovengenoemde data niet gelegen? Laat dit weten. Je hoort dan wat de mogelijkheden zijn. Bij voldoende belangstelling vanuit ACZ hebben we al eerder een cursus compleet in Capelle kunnen regelen.  

Heb je het Official-11 diploma? Stroom door naar de Official 10. Je beoordeelt dan de balletbeen-, spagaat- en barracudadiploma’s.

De Official M-cursus heeft in februari plaatsgevonden. Meld je aan voor de volgende cursus (datum nog niet bekend).
De M-officials noteren de punten van de juryleden en berekenen het eindresultaat. Ook zijn de M-officials nodig voor het klokken van de tijd bij uitvoeringswedstrijden, want iedereen moet zich aan vastgelegde tijden houden voor oplopen, het kantstuk of de uitvoering.
Ook voor  deze cursus geldt: bij voldoende belangstelling kan Regio West de cursus in Capelle a.d. IJssel.
 
Heb je een kind bij de aanloopdiploma’s of de B-competitie?
Wil je dat jouw kind aan een wedstrijd kan deelnemen of diploma kan zwemmen?
Geef je op voor de cursussen die gaan komen.
Meer informatie vind je op de
regiowebsite van KNZB
West
Vanzelfsprekend mogen andere ouders zich ook aanmelden.

Hartelijk dank namens de Technische Commissie, 
alle ACZ Officials 
én de zwemmers in de aanloop en B-competitie.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

                                                 Woensdag 27 maart 2019

Sporthal de Lijster adres: Lijstersingel 20  2902 JB Capelle aan den IJssel

  Inloop vanaf 19:00 uur, start vergadering 19:30 uur

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht.

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij de voorzitter. Graag uiterlijk 3 dagen voor de ALV aanmelden, zodat er tijdens de vergadering gekozen kan worden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur.

Wij rekenen op u.

Henry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehele bestuur van ACZ.

Agenda punten:

  1. Opening van de vergadering
  2. Vaststelling notulen ALV 2018
  3. Financieel jaarverslag 2018
  4. Begroting 2019
  5. Vaststellen contributie 2019/2020
  6. Vacatures: Leden Kascommissie
  7. Nieuw Zwembad
  8. Rondvraag

Bij binnenkomst treft u een intekenlijst aan, graag even invullen. De koffie en thee staan voor u klaar.

Machtiging formulier ALV 27-03-2019

Naam:__________________________________________________________________

Adres:_______________________________________________Postcode____________

Woonplaats:______________________________________________________________

Afdeling__________________________________Datum:__________________________

Geeft hierbij de machtiging aan:_______________________________________________

Om namens mij, zo nodig, een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van ACZ-Capelle 27-03-2019

Handtekening aanwezig lid:                                                Gemachtigde: ________________                                                                 ___

ACZalgledenverg2017pdf-1-1