Samenwerking met “de Lansingh”

Beste leden van ACZ,

Via deze brief/email wil ik jullie graag informeren over een ontwikkeling die wij als bestuur op dit moment aan het bekijken zijn.

Zoals jullie weten wordt er nu gebouwd aan het nieuwe zwembad in Capelle aan den IJssel. Vanuit de gemeente is er al vanaf het begin een verplichting bij ACZ neergelegd dat wij moeten groeien en/of meerdere zwemactiviteiten moeten gaan aanbieden. De gemeente wil het zwembad zoveel mogelijk benutten.

Dat er in Capelle een nieuw zwembad wordt gebouwd is in de omliggende gemeentes natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Wij zijn door zwemvereniging De Lansingh (Krimpen aan den IJssel) gevraagd of wij openstaan voor een intensieve samenwerking (voor alle afdelingen van ACZ) of zelfs het samengaan van de verenigingen.

Binnen het bestuur van ACZ hebben wij dit verzoek besproken en hebben positief geantwoord op het verzoek om de mogelijkheden te gaan onderzoeken. Echter, als bestuur beslissen wij dat natuurlijk niet, het is aan de leden van ACZ. Wij zijn al wel, als eerste stap, aan het kijken of er überhaupt een mogelijkheid is tot samenwerking is, qua invulling van de uren zwemwater.

Zwemvereniging De Lansingh brengt vandaag, donderdag 12 December, tijdens een bijeenkomst hun toekomst in beeld n.a.v. de huidige situatie in het zwembad van Krimpen Daarbij is één van de mogelijkheden om te gaan samenwerken . Het ACZ bestuur doet dat door middel van deze brief.

Wij willen jullie graag verder informeren en vernemen wat jullie van deze ontwikkelingen vinden tijdens onze (speciaal ingelaste) ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie op Vrijdag 10 januari 2020. De locatie en tijd daarvan horen jullie op korte termijn. Het idee is dat dan ook een ACZ werkgroep “Nieuwe Zwembad” wordt geïnstalleerd. Die werkgroep maakt een plan van aanpak, met beslismomenten.

De beoogde tijdsplanning is:

 • Op 10 januari 2020 ACZ ledenvergadering / informatieavond en nieuwjaarsborrel;
 • Begin februari 2020 een buitengewone ledenvergadering over het plan van aanpak van de eventuele werkgroep;
 • Bij goedkeuring is het streven om die samenwerking te starten in het nieuwe seizoen, wat ongeveer samenvalt met het in gebruik nemen van het zwembad (September 2020).

Mocht je vragen of ideeën hebben hierover, dan verneem ik dat graag op voorzitter@acz-capelle.nl. Ik hoop jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Henry van Hulst

Voorzitter ACZ

Zwem4daagse 2019

WE GAAN ZWEMMEN VOOR CLINICLOWNS TIJDENS DE ZWEM4DAAGZE VAN ACZ

Zoals voorgaande  jaren, is er dit jaar  ook weer een zwem4daagse.

De zwem4daagse is  dit jaar weer in de herfstvakantie  (21- 10 t/m 24-10).

Het goede doel  is, de CliniClowns zij bezorgen kinderen die ernstig  zijn ziek of  een operatie moeten ondergaan, maar ook dementerende mensen in verzorgingshuizen  onbezorgde en vrolijke momenten om alles even te kunnen  vergeten.     

Ook dit jaar vindt de zwem4daagse plaats in zwembad de Blinkert  van 21-10 t/m 24-10  ’s avonds van 18.00 uur – 20.30 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt tot 18 jaar € 8,50 per persoon  vanaf 18 jaar  € 10,50 per persoon.

Wederom  wordt  ook dit jaar de zwem4daagse weer gesponsord door Optisport en Plus Van Driel Slotplein.

Optisport stelt ook deze  keer weer het badwater gratis ter beschikking  en Plus Van Driel aan het Slotplein  heeft voor iedereen weer een Plus verrassingszakje.

Dus kom allemaal naar de zwem4daagse het wordt weer een hele sportieve en gezellige happening.

Eindactiviteit 2018-2019

Afgelopen zaterdag is de eindactiviteit voor synchroon- en wedstrijdzwemmen geweest. ’s Middags was er een sportmiddag. Via een spel werden er 8 teams gevormd.

Daarna namen de teams het tegen elkaar op in een toernooi met vier onderdelen: frisbee, voetbal, estafette en politie en boefje. De teams hadden elk een eigen naam bedacht. Zo waren er teams met de naam Toppertje, De Blinkert en De Luchtballon. De meeste teams waren fanatiek met de spellen bezig.

Bij het uitzetten van een tweede ronde van de spelen begon het te regenen. Gelukkig konden we in het clubhuis schuilen. De verwachting was dat het niet snel droog zou worden, dus er werd besloten één groot watergevecht te houden. Er werden twee teams gevormd en het doel was elkaar proberen af te gooien met sponzen, natte ballen of waterballonnen. Op een gegeven moment maakte het niet meer uit en werd iedereen nat gegooid!

Na de waterpret zijn de dames en één heer zich gaan omkleden voor het avondprogramma. ’s Avonds hebben de zwemmers en hun ouders kunnen genieten van het eten. Het was tijdens de barbecue erg gezellig.

Voor de afsluitende koffie werd er nog een spel gespeeld. Iedereen deed mee aan een quiz met vragen over zwemmen in het algemeen en synchroon- en wedstrijdzwemmen in het bijzonder.

Het was een geslaagde middag en avond.

zie ook de foto’s.

 

 

 

 

 

 

Uitslagen Clubkampioenschappen 2019

Gisteren was het weer een feestje. Er is hard gezwommen door de verschillende afdelingen. De clubkampioen bij de heren was voorspelbaar, Bart, maar bij de dames hadden we meerdere kanshebbers. Uiteindelijk heeft Floor van de synchroon afdeling gewonnen.

Ook bij het ouder/kindzwemmen en het nieuwe onderdeel massastart was het spannend. Bij de massastart hadden we 3 leeftijdcategorieen. Hier hebben Demy, Floor en Bart gewonnen.

Daarnaast waren er nog allerlei andere bekers uitgereikt. Allemaal van harte gefeliciteerd. Hieronder staan de alle resultaten. Hier kan je zien welke tijden je hebt gezwommen en deze vergelijken met andere zwemmers.


Uitnodiging clubkampioenschappen 2019

Uitnodiging Clubkampioenschappen ACZ 2019

Op vrijdagavond 12 april 2019 is het weer tijd voor de ACZ clubkampioenschappen! Dit is een wedstrijd waaraan alle leden van ACZ kunnen deelnemen. Dus pak je kans en doe mee!

Om clubkampioen of groepswinnaar te worden, moet je meedoen aan 4 individuele wedstrijdzwemslagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag). Ook is het mogelijk om alleen je favoriete slag te zwemmen. Dit jaar zijn er twee activiteiten tussen de wedstrijden: het ouder/kind zwemmen en nieuw is een massastart. Bij het ouder-kind zwemmen kunnen de zwemmers het met een ouder opnemen tegen andere koppels. In de massastart zwemmen deelnemers van dezelfde leeftijdscategorie tegelijk tegen elkaar.

Inschrijfgeld       :  € 6,00

Inzwemmen       : 18:30 uur

Start wedstrijd    : 18:45 uur

Einde                  : ca 22:00 uur

Plaats                  : Zwembad “De Blinkert”

Wil je meedoen? Vul dan onderstaand strookje in en lever het, samen met het inschrijfgeld (alleen gepast), in bij:

De trainers of overmaken via rekening NL19ABNA0867816635 t.n.v. A.C. van der Stel

Vergeet bij de overschrijving niet de naam van de zwemster of zwemmer te vermelden.

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 5 april 2019. Hierna kunnen er helaas geen inschrijvingen meer aangenomen worden! Je bent pas ingeschreven als je hebt betaald.

We hopen er weer een gezellige en sportieve avond van te maken!

De Commissie Wedstrijdzwemmen

Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 2019

Naam: ___________________________________

Email: ____________________________________

[  ] Meisje /  [  ] Jongen

Geboortedatum: ___________________________  *

Afdeling(en): ______________________________

Ik doe mee met de volgende zwemslagen **:

[  ] Vlinderslag (50 of 25 meter ***)

[  ] Schoolslag (50 meter)

[  ] Rugslag (50 meter)

[  ] Vrije slag / borstcrawl (50 meter)

[  ] Massastart (100/200/300 meter****)

[  ] Ouder/kind zwemmen (vrije slag, 25 m. ouder en 25 m. kind)

            Naam ouder:  ___________________________

*       Noodzakelijk vanwege de bepaling van de leeftijdscategorie

**    Graag aankruisen wat van toepassing is.

***  Geboren in 2007 of later zwemt 25 meter. De rest zwemt 50 meter.

**** Geboren in 2007 of later zwemt 100 meter, geboren in 2003 t/m 2006 zwemt 200 meter en 2002 en eerder zwemt 300 meter.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

                                                 Woensdag 27 maart 2019

Sporthal de Lijster adres: Lijstersingel 20  2902 JB Capelle aan den IJssel

  Inloop vanaf 19:00 uur, start vergadering 19:30 uur

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht.

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij de voorzitter. Graag uiterlijk 3 dagen voor de ALV aanmelden, zodat er tijdens de vergadering gekozen kan worden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur.

Wij rekenen op u.

Henry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehele bestuur van ACZ.

Agenda punten:

 1. Opening van de vergadering
 2. Vaststelling notulen ALV 2018
 3. Financieel jaarverslag 2018
 4. Begroting 2019
 5. Vaststellen contributie 2019/2020
 6. Vacatures: Leden Kascommissie
 7. Nieuw Zwembad
 8. Rondvraag

Bij binnenkomst treft u een intekenlijst aan, graag even invullen. De koffie en thee staan voor u klaar.

Machtiging formulier ALV 27-03-2019

Naam:__________________________________________________________________

Adres:_______________________________________________Postcode____________

Woonplaats:______________________________________________________________

Afdeling__________________________________Datum:__________________________

Geeft hierbij de machtiging aan:_______________________________________________

Om namens mij, zo nodig, een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van ACZ-Capelle 27-03-2019

Handtekening aanwezig lid:                                                Gemachtigde: ________________                                                                 ___

ACZalgledenverg2017pdf-1-1

Zwem4daagse 2018

 

Het is weer zo ver!!! De jaarlijkse zwem4daagse bij ACZ.

Zien wij jouw ook in de herfstvakantie tijdens de zwem4daagse?

Aanmelden kan op de 22 oktober bij de balie van het zwembad.

Let op, zwemdiploma A is vereist!!

 

Wat is de zwem4daagse eigenlijk?

Tijdens de zwem4daagse moet jij als zwemmer per dag minimaal 20 banen (500 meter) zwemmen. Ben je nog geen 10 jaar dan hoef je maar 10 banen (250 meter) te zwemmen. Als je wilt kan je natuurlijk de hele tijd banen blijven zwemmen, maar je kan ook allemaal leuke activiteiten doen. Namelijk:

Tijdens de zwem4daagse kan je ook allemaal leuke prijzen winnen. Na dat je elke dag 20 banen heb gezwommen krijg je een mooie medaille en een goodiebag.

 

Waar en wanneer komt de zwem4daagse?

De zwem4daagse wordt georganiseerd door ACZ, dus zal de zwem4daagse ook gehouden in zwembad ‘De Blinkert’.

De adres van zwembad ‘De Blinkert’:

Zwembad De Blinkert
Valeriusrondeel 700
2902 CT
Capelle aan den IJssel

 

De zwemmers mogen tussen 18:15 tot 20:15 uur op 22 t/m 25 oktober hun banen komen zwemmen. Als je als zwemmer op maandag je aanmeld verwachten we dat ze elke dag aanwezig zijn. Wanneer dit niet lukt, wordt dat besproken met iemand van de leiding.

 

Inschrijving

De inschrijving vind plaats op de eerste dag van de zwem4daagse (16 oktober). Om mee te doen met de zwem4daagse moet je eenmalig €10,- betalen (Zwemmers onder 18 mogen eenmalig €8,- betalen) , gelijktijdig met het inschrijven. Als je niet betaald bij de inschrijving, kan je niet meedoen aan de zwem4daagse. Je kan ook alvast het inschrijfformulier printen, zodat je het maandag invult kan meenemen. Klik hier voor het formulier.

 

Het goede doel

Dit jaar is ons goede doel: Zwemlessen voor het kinderhospice Pallieterburght. Pallieterburght is een kleinschalige kinderzorginstelling in Capelle aan den IJssel. Ze bieden kinderen zorg aan van 0 tot 16 jaar. Binnen Pallieterburght willen ze een plek creëren voor kinderen die meerwaarde geeft aan het kind zijn ondanks de ziekte en/of beperking. Zodat de kinderen kunnen genieten, spelen en ontwikkelen in een huiselijke en warme omgeving. Door mee te zwemmen met de zwem4daagse steunen je dit mooie goede doel.

 

Voor meer vragen en opmerking:

Bianca luthart
e-mail: zwem4daagse@acz-capelle.nl
Telefoon: 06-20092551