Nieuwjaarsborrel 2018

 

12 januari 2018

Uitnodiging

voor de Nieuwjaarsborrel van ACZ

 

 

Evenals in de voorgaande jaren organiseert ACZ een  nieuwjaarsreceptie.
Hierbij nodigen wij leden en vrijwilligers graag uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.
Onze nieuwjaarsborrel wordt gehouden in De Blinkert en begint om 19.15 uur en duurt tot circa 21.00 uur.

Graag tot vrijdag 12 januari 2018!
Namens het bestuur van ACZ
 

Zwem4daagse 2017

 

Het is weer zo ver!!! De jaarlijkse zwem4daagse bij ACZ.

Zien wij jouw ook in de herfstvakantie tijdens de zwem4daagse?

Aanmelden kan op de 16 oktober bij de balie van het zwembad.

Let op, zwemdiploma A is vereist!!

 

Wat is de zwem4daagse eigenlijk?

Tijdens de zwem4daagse moet jij als zwemmer per dag minimaal 20 banen (500 meter) zwemmen. Ben je nog geen 10 jaar dan hoef je maar 10 banen (250 meter) te zwemmen. Als je wilt kan je natuurlijk de hele tijd banen blijven zwemmen, maar je kan ook allemaal leuke activiteiten doen. Namelijk:
 • Stoelendans in het water
 • Op ‘De Buis’ je vrienden of vriendinnen er proberen af te duwen
 • Clinic wedstrijdzwemmen Tijdens de zwem4daagse zullen er trainers van onze eigen club aanwezig zijn. Zij staan ten alle tijden open om tips te geven of je te helpen met een mooie duik.

Natuurlijk zijn er nog veel meer spelletjes, maar dat mag je zelf gaan ontdekken.

Tijdens de zwem4daagse kan je ook allemaal leuke prijzen winnen. Na dat je elke dag 20 banen heb gezwommen krijg je een mooie medaille en een goodiebag.

 

Waar en wanneer komt de zwem4daagse?

De zwem4daagse wordt georganiseerd door ACZ, dus zal de zwem4daagse ook gehouden in zwembad ‘De Blinkert’.

De adres van zwembad ‘De Blinkert’:

Zwembad De Blinkert
Valeriusrondeel 700
2902 CT
Capelle aan den IJssel

De zwemmers mogen tussen 18:15 tot 20:15 uur op 16 t/m 19 oktober hun banen komen zwemmen. Als je als zwemmer op maandag je aanmeld verwachten we dat ze elke dag aanwezig zijn. Wanneer dit niet lukt, wordt dat besproken met iemand van de leiding.

 

Inschrijving

De inschrijving vind plaats op de eerste dag van de zwem4daagse (16 oktober). Om mee te doen met de zwem4daagse moet je eenmalig 8,- betalen, gelijktijdig met het inschrijven. Als je niet betaald bij de inschrijving, kan je niet meedoen aan de zwem4daagse. Je kan ook alvast het inschrijfformulier printen, zodat je het maandag invult kan meenemen. Klik hier voor het formulier.

 

Het goede doel

Dit jaar is ons goede doel: Zwemlessen voor kinderen met een geestelijke/lichamelijke beperking realiseerbaar maken. Hier is vanuit deze doelgroep veel vraag naar want niet elke reguliere zwemonderwijzer kan de lessen verzorgen. Een (aan)gepaste programma is noodzakelijk en een andere kijk van de zwemtechniek. De stichting Mee en verenging ACZ zijn sinds vorig jaar enkele zwemgroepen gestart, welk een groot succes zijn. Echter is er nu een zo’n grote opkomst dat wij te weinig opgeleide instructeurs hebben en de kinderen alsnog moeten wachten.Het opgebrachte bedrag gaat daarom gebruikt worden voor opleidingen, materialen en zwembadwater om deze kinderen spoedig te laten zwemmen!

 

Voor meer vragen en opmerking:

Bianca luthart
e-mail: zwem4daagse@acz-capelle.nl
Telefoon: 06-20092551

Zwem gratis mee tijdens de Week van het Zwemmen!

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 september 2017 organiseert de Capelse zwemvereniging ACZ de ‘Week van het Zwemmen’. Tijdens deze week kan iedereen gratis mee zwemmen tijdens de trainingen van de verschillende zwemonderdelen: synchroon zwemmen, wedstrijd zwemmen, elementair (diploma) zwemmen of zwemmen voor 50 plussers en minder validen. Natuurlijk wordt de training aangepast, meedoen is voor iedereen mogelijk!

Dus: ben je benieuwd hoe synchroon zwemmen gaat? Wil je de vlinderslag leren? Of wil je leren snorkelen? Kom dan langs bij zwembad de Blinkert (Valeriusrondeel 700, 2902 CT Capelle aan den IJssel) en meld je 10 minuten voor aanvang van de training bij de trainers in het zwembad. Je bent van harte welkom!
Kijk hier voor de verschillende trainingen:

 

Ma 18 sept 50 Plus 10.30 – 11.30 uur: banen zwemmen en aqua oefeningen
Ma 18 sept Elementair (diploma) zwemmen 18.00 – 19.00 uur : diploma C en Zwemvaardigheid 1 t/m 3
19.00 – 20.00 uur: Zwemvaardigheid 4 t/m 6
Ma 18 sept Wedstrijd zwemmen 19.00 – 20.00 uur : kinderen t/m 12 jaar
20.00 – 21.00 uur:  jongeren vanaf 12 jaar
Di 19 sept Synchroon zwemmen 18.00 – 19.30 uur: water training (met muziek)
19.30 – 20.00 uur: land training (droog training)
Wo 20 sept 50 Plus 10.30 – 11.15 uur: banen zwemmen en aqua oefeningen
Do 21 sept 50 Plus 10.30 – 11.30 uur: banen zwemmen en aqua oefeningen
Do 21 sept Elementair (diploma) zwemmen 18.00 – 19.00 uur: dilploma C, Zwemvaardigheid 1 t/m 3 én snorkelen
19.00 – 20.00 uur: Zwemvaardigheid 4 t/m 6
Do 21 sept Wedstrijd zwemmen 20.00 – 21.00 uur ( vanaf 12 jaar)
Vr 22 sept Synchroon zwemmen 18.00 – 19.30 uur: water training (met muziek)
Vr 22 sept Wedstrijd zwemmen 19.00 – 20.00 uur  (t/m 12 jaar)
20.00 – 21.00 uur ( vanaf 12 jaar)

Meivakantie 2017 van 24 april t/m 7 mei.

De leerlingen kijken er weer naar uit: de meivakantie. Veel van onze zwemmers gaan dan lekker een aantal dagen/weken weg naar binnen- of buitenland.

Omdat er in deze periode zo weinig zwemmers zijn gaan de trainingen bij ACZ niet door. We zijn gesloten van  24 april tot  en met 7 mei 2017. Vanaf 8 mei zullen er weer trainingen worden gegeven.

 

 

Commissie “50 jaar ACZ” zoekt leden en/of ouders.

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Namens het bestuur vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 1 oktober 2018 bestaat ACZ 50 jaar. Zeker omdat rond deze datum ook het nieuwe zwembad wordt geopend willen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom zijn wij op zoek naar leden en/of ouders die mee willen denken in de op te richten Commissie “50 jaar ACZ”

Wij denken vooral aan afgevaardigden uit alle vijf de afdelingen, te weten:

Elementair

Recreatief 50+/mindervaliden

Synchroon

Wedstrijd

Wij denken dat er zeker mensen zijn binnen ACZ die ons hierbij graag willen ondersteunen c.q. helpen.

Jij/u kunt zich per direct aanmelden via de mail bij het secretariaat: secretaris@acz-capelle.nl

Aanmelden graag voor 1 mei 2017.

Wij zijn zeer benieuwd naar de aanmeldingen.

Namens het bestuur:

Eric van Meel penningmeester

Commissie “Uitbreiding activiteiten ACZ” zoekt betrokken leden en/of ouders.

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

 

Namens het bestuur vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Rond ongeveer 1 oktober 2018 opent het nieuwe zwembad van Capelle aan den IJssel haar deuren.

Wij zijn van plan te onderzoeken of er belangstelling bestaat voor het uitbreiden van onze activiteiten. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld waterpolo, duiken, reddend zwemmen en trim zwemmen.

 

Daarom zijn wij op zoek naar leden en/of ouders die mee willen denken in de op te richten Commissie “Uitbreiding activiteiten ACZ”.

Wij denken vooral aan afgevaardigden uit alle vijf de bestaande afdelingen, te weten:

Elementair

Recreatief 50+/mindervaliden

Synchroon

Wedstrijd

Wij denken zeker dat er mensen zijn die ons hierbij graag willen ondersteunen c.q. helpen.

 

Jij/u kunt zich per direct aanmelden via de mail bij het secretariaat: secretaris@acz-capelle.nl

Aanmelden graag voor 1 april 2017.

Wij zijn zeer benieuwd naar de aanmeldingen.

 

Namens het bestuur:

Henry van Hulst voorzitter

Uitnodiging ALV

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Woensdag 22 maart 2017

Sporthal de Lijster adres: Lijstersingel 20  2902 JB Capelle aan den IJssel

  Inloop vanaf 19:00 uur, start vergadering 19:30 uur

 

 

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht.

 

Wij vragen dan ook om iedereen die zich kandidaat wil stellen, zich te melden bij de voorzitter. Graag uiterlijk 3 dagen voor de ALV aanmelden, zodat er tijdens de vergadering gekozen kan worden. Ook voor informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur.

 

Wij rekenen op u.

 

 

Henry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehele bestuur van ACZ.

 

 

 

 

Agenda punten:

 

 

 • Opening van de vergadering
 • Vaststelling notulen ALV 2016
 • Financieel jaarverslag 2016
 • Begroting 2017
 • Vaststellen contributie 2017/2018
 • Vacatures: Leden Kascommissie, Verkiezing Secretaris, Verkiezing Voorzitter
 • Nieuw Zwembad
 • Rondvraag

 

 

Bij binnenkomst treft u een intekenlijst aan, graag even invullen. De koffie en thee staan voor u klaar.

 

 

 

 

Machtiging formulier ALV 22-03-2017

 

 

Naam:__________________________________________________________________

Adres:_______________________________________________Postcode____________

Woonplaats:______________________________________________________________

Afdeling__________________________________Datum:__________________________

 

Geeft hierbij de machtiging aan:_______________________________________________

Om namens mij, zo nodig, een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van ACZ-Capelle 22-03-2017

 

 

Handtekening aanwezig lid:                                                       Gemachtigde:

 

 

 

________________                                                                 ________________

 

 

Uitnodiging ALV ACZ 22-03-2017