Declaratieformulieren

Hier staan voor de trainers/trainsters en alle andere bestuurs- en commissieleden de actuele formulieren voor het declareren van onkosten:

Declaratieformulier algemeen

Uren-declaratieformulier train(st)ers

Gaarne deze formulieren getekend door de vrijwilliger en het betreffende bestuurslid van de afdeling en opsturen aan de penningmeester.

Statuten