De wedstrijden

zie voor actuele informatie over de wedstrijden de ACZ agenda of de wedstrijdkalender op de website van onze regio

Er worden verschillende wedstrijden voor de verschillende niveaus gehouden, te weten:

  • Meerkamp
  • Diploma
  • Figuren
  • Interkring
  • Regiokampioenschap
  • Open Masters
  • NK

Meerkamp
Een meerkampwedstrijd wordt gehouden voor alle niveaus van de aanloopdiploma’s (Basis-, Zeilboot-, Balletbeen-, Spagaat- en Barracudaniveau). Tijdens een meerkamp wordt voor een jurypanel een figuur getoond. Een meerkamp figurenwedstrijd wordt individueel gezwommen.

Aan het einde van het seizoen wordt ook een uitvoeringenwedstrijd georganiseerd. Per niveau wordt een ploeg samengesteld voor het zwemmen van een uitvoering op muziek.

Diploma
Driemaal per jaar wordt het diplomazwemmen georganiseerd bij een van de verenigingen binnen onze regio. Het diplomazwemmen is voor het behalen van de aanloopdiploma’s: Basis-, Zeilboot-, Balletbeen-, Spagaat-, en Barracudaniveau.

Figuren
Een figurenwedstrijd wordt gehouden voor de niveaus AGE I, AGE II, Junioren en Senioren. Deze niveaus zijn opgesplitst in leeftijdscategorieën en zijn de wedstrijdniveaus die volgen na het behalen van de aanloopdiploma’s.

Interkring
Interkringwedstrijden zijn landelijke wedstrijden voor de niveaus AGE I, AGE II, Junioren en Senioren. Aan deze wedstrijden kunnen alle verenigingen binnen Nederland zich inschrijven.

Regiokampioenschap
De regiokampioenschappen bestaat uit een figurenwedstrijd en een uitvoeringenwedstrijd voor de niveaus AGE I, AGE II, Junioren, Senioren. Dit is een competitie binnen onze eigen regio IV.

Open Masters
Masters is een categorie voor synchroon zwemsters ouder dan 20 jaar. Binnen ACZ hebben wij geen masterploeg.

NK
Voor de niveau’s AGE I, AGE II, Junioren en Senioren worden verschillende Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd. Het NK is voor Senioren, het NJK voor Junioren, de Synchrobeat voor AGE I en AGE II en de NK FRC (Free Routine Combination) voor AGE II, Junioren en Senioren.