Informatie

De wedstrijdafdeling kent een bloeiend bestaan en neemt deel aan diverse regionale competities
en vriendschappelijke -wedstrijden.

De ploeg traint onder leiding van een geschoolde zwemtrainer en is in de laatste jaren aardig
succesvol gebleken. Om deze successen te kunnen behouden, moet een zo sterk mogelijke ploeg
beschikbaar zijn.

Er blijft daarom steeds behoefte aan nieuwe zwemmers. Deze komen uit de andere afdelingen van
ACZ, maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom! Voor de hele goede zwemmers is het mogelijk
om op provinciaal of nationaal niveau te sporten.

Wedstrijdzwemmen eist frequente deelname aan trainingen.